prof. dr hab. inż. Arnold Wilczyński - kierownik

 • 26 kwietnia 2013
prof. dr hab. inż. Arnold Wilczyński
prof. dr hab. inż. Arnold Wilczyński

Prof. dr hab. inż. Arnold Wilczyński

Dyscypliny naukowe: mechanika, technologia drewna
Specjalności: konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych, mechanika stosowana
Stopnie naukowe:

 • Magister – 1964 r. – Politechnika Poznańska, Wydział Mechaniczny
 • Doktor –1970 r. – Politechnika Poznańska, Wydział Mechaniczny
 • Doktor habilitowany – 1989 r. - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Technologii Drewna
 • Profesor – 1999 r.

Prowadzone obecnie przedmioty:

 • Mechanika techniczna oraz wytrzymałość materiałów
 • Wytrzymałość materiałów drzewnych
 • Optymalizacja konstrukcji drewnianych
 • Seminarium magisterskie

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Mechanika konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych
 • Inżynieria materiałów drzewnych i drzewno-polimerowych
 •  Metodyka badania właściwości mechanicznych materiałów drzewnych

Przynależność do organizacji naukowych i stowarzyszeń:                               

 • Komitet Technologii Drewna PAN
 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
 • Polska Platforma Technologiczna Sektora Leśno-Drzewnego

Wybrane publikacje:

 • Kociszewski M., Gozdecki C.,Wilczyński A., Zajchowski S., Mirowski J. (2012): Effect of industrial wood particles size on mechanical properties of wood-polyvinyl chloride composites. European Journal of Wood and Wood Products, T. 70, s. 113-118.
 • Wilczyński A.,Kociszewski M. (2012): Elastic properties of the layers of three-layer particleboards. European Journal of Wood and Wood Products, T. 70, s. 357-359.
 • Gozdecki C., Wilczyński A., Kociszewski M., Tomaszewska J., Zajchowski S. J. Mirowski (2012): Mechanical properties of wood-polypropylene composites with industrial wood particles of different sizes. Wood and Fiber Science, T. 44 (1), s. 14-21.
 • Gozdecki C., Zajchowski S., Kociszewski M., Wilczyński A., J. Mirowski (2011): Effect of wood particle size on mechanical properties of industrial wood particle-polyethylene composites. Polimery, T. 56, nr 5, s. 29-34.
 • Wilczyński A. Kociszewski M.(2011): Determination of elastic constants of particleboard layers by compressing glued layer specimens. Wood Research, T. 56 (1), s. 77-92.
 • Gozdecki C., Kociszewski M., Wilczyński A., Zajchowski S. (2011): Mechanical properties of wood-polymer composites with different polymers. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW. Forestry and Wood Technology. No 74, s. 82-85.
 • Warmbier K., Wilczyński A., Danecki L., Mrozek M.(2011): Effect of the press closing speed on mechanical properties of particleboards with the core layer made from willow (Salix viminalis). Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW. Forestry and Wood Technology. No 76, s. 168-171.
 • Wilczyński A., Warmbier K., Danecki L., Mrozek M.(2011): Properties of experimental particleboard with the core layer made from willow (Salix viminalis). Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW. Forestry and Wood Technology. No 76, s. 194-197.
 • Gozdecki C., Kociszewski M., Wilczyński A. (2011): The possibility of using milled particleboard for manufacturing wood-plastic composites. AAdhesives in Woodworking Industry, XX Symposium 29.06-1.07.2011, Technical University in Zvolen. Technical University in Zvolen, s. 80-85
 • Gozdecki C., Kociszewski M., Wilczyński A., Zajchowski S. (2011): The possibility of using wood dust for manufacturing wood-plastic composites. AAdhesives in Woodworking Industry, XX Symposium 29.06-1.07.2011, Technical University in Zvolen. Technical University in Zvolen, s. 86-91
 • Warmbier K., Wilczyński A., Kozłowski J. (2011): Suitability of willow (Salix viminalis) for particleboard manufacturing. AAdhesives in Woodworking Industry, XX Symposium 29.06-1.07.2011, Technical University in Zvolen. Technical University in Zvolen, s. 92-97
 • Gozdecki C., Kociszewski M., Wilczyński A. (2010): Wood-polyethylene composite with industrial wood particles. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW. Forestry and Wood Technology. No 71.
 • Gozdecki C., Kociszewski M., Wilczyński A., Zajchowski  S. (2009): Mechanical properties of wood/polypropylene composite with coarse wood particles. Effect of specimen size. Annals of Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology 68: 283-287.
 • Gozdecki C., Kociszewski M., Wilczyński A., Zajchowski  S. (2008): Use of coarse wood chips for fabrication of wood/polypropylene composites by means of injection molding. Annals of Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology 65: 80-83.
 • Wilczyński A., Kociszewski M. (2007): Bending properties of particleboard and MDF layers. Holzforschung, 61: 717-722.
 • Wilczyński A., Kociszewski M., Kozłowski J. (2006): Modulus of elasticity of wood based panels: a comparison of modulus in static bending and dynamic modulus in flexural   vibration.  Annals of Warsaw Agricultural University, Forestry and Wood Technology 59: 354-358.
 • Wilczyński A., Kociszewski M. (2005): Stałe sprężystości płyty wiórowej i płyty MDF. Przemysł Drzewny 5: 22-23.
 • Wilczyński A., Kociszewski M, Warmbier K. (2004): Investigations of mechanical properties in bending of particleboard layers. Folia Forestalia Polonica, serie B 35: 49-57.
 • Wilczyński A., Kociszewski M. (2003): Elastic properties of particleboard as heterogeneous material. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 6, 2: 9 pages.
 • Wilczyński A., Kociszewski M. (2002): Dowel corner joints in case construction – effect of dowel dimensions on stresses and joint deformation. Folia Forestalia Polonica, serie B 33: 71 –81.
 • Warmbier K., Wilczyński A. (2001): Badania nad wyborem schematu obciążania połączenia narożnikowego. Przemysł Drzewny 4: 21-23.
 • Wilczyński A., Kociszewski M. (2000): Dowel corner joint in case construction – effect of dowel dimensions on stresses in glue line.  Folia Forestalia Polonica, serie B 31: 17–27.
 • Wilczyński A. (1999): Axial load capacity of dowel joint in pine wood. Folia Forestalia Polonica, serie B 30: 59-67.
 • Wilczyński A. (1998): Wpływ głębokości osadzenia kołka w połączeniach drewnianych na nośność osiową. Przemysł Drzewny 2: 22-25.
 • Wilczyński A., Gogolin M. (1996): Belki dwuteowe złożone z drewna i sklejki. W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych. Wyd. Politechniki Szczecińskiej: 317-324.
 • Wilczyński A., Gogolin M. (1995): Badanie właściwości lepko sprężystych spoin klejowych łączących elementy drewniane. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Mechanika 37: 189-198.
 • Wilczyński A., Gogolin M. (1992): Badania pełzania spoin kleju polioctanowinylowego. Przemysł Drzewny 1: .22-24.
 • Wilczyński A. (1990): Rozkład naprężeń w spoinie klejowej symetrycznej tarczy drewnianej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 379: 115-136.
 • Wilczyński A. (1988) Wpływ wymiarów sklejanych elementów drewnianej próbki blokowej na wytrzymałość na ścinanie spoiny klejowej. Folia Forestalia Polonica, seria B 18: 103-111.
 • Wilczyński A. (1987): Model anizotropii właściwości sprężystych drewna. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 334: 115-132.
 • Wilczyński A. (1980): Zwichrzenie belki o osi załamanej i zmiennym przekroju. Archiwum Budowy Maszyn 27, 4: 163-179.
 • Wilczyński A. (1976): Stateczność płaskiej postaci zginania belki o osi załamanej. Mechanika Teoretyczna i Stosowana 14, 1: 163-173.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-064 Bydgoszcz,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, tel. +48 52 341 91 00